Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 73 SGK Địa lí lớp 8, Quan sát hình 20.1 và kiến thức đã học, điền vào theo bảng mẫu, một số đặc điểm tiêu biểu khí hậu, cảnh quan tự nhiên của châu Á?

Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 73 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 73 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Quan sát 20.1, ghi vào vở những thông tin được yêu cầu dưới đây