Mục lục bài học
Soạn Sinh 6

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

6

Hướng dẫn làm bài 20: cấu tạo trong của phiến lá

Giải câu 5 trang 67 sgk sinh học 6: Tìm ví dụ về vài loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau...

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 67 sách giáo khoa sinh học lớp 6

Đáp án câu hỏi 4 trang 67sgk sinh 6: Vì sao mặt trên của lá sẫm màu hơn mặt dưới?

Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 67 sách giáo khoa sinh học lớp 6

Giải câu 3 trang 67 sgk sinh 6: Chức năng của lỗ khí?

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án câu 3 trang 67 sách giáo khoa sinh học lớp 6.

Đáp án câu hỏi 2 trang 67 sgk sinh lớp 6: Đặc điểm cấu tạo của phần thịt lá.

Trả lời bài tập 2 trang 67 sách giáo khoa sinh học lớp 6.

Trả lời bài 1 trang 67 sgk Sinh học 6: Cấu tạo trong của phiến lá và chức năng của mỗi phần?

Hướng dẫn học sinh giải bài tập 1 trang 67 sách giáo khoa sinh học lớp 6.

Trả lời câu hỏi trang 66 bài 20 sinh học 6: Cấu tạo trong của phiến lá

Đáp án câu hỏi trang 66 sách giáo khoa sinh học lớp 6. So sánh lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới...

Trả lời câu hỏi trong bài 20 Cấu tạo trong của phiến lá

Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi trang 65 sách giáo khoa sinh học 6
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu