Bài 2 trang 97 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 97 SGK Ngữ văn lớp 7 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Quan hệ từ

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 97 SGK Ngữ văn 7 tập một phần trả lời câu hỏi sử dụng quan hệ từ, soạn bài Quan hệ từ chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài

Tìm các quan hệ từ cùng cặp với những quan hệ từ sau đây và chỉ ra ý nghĩa quan hệ của mỗi cặp.

  • Nếu ...
  • Vì ...
  • Tuy ...
  • Hễ ...
  • Sở dĩ ...

Trả lời bài 2 trang 97 SGK Ngữ văn 7 tập 1

Các quan hệ từ cùng cặp với nhau:

  • Nếu ... thì ...
  • Vì ... nên ...
  • Tuy ... nhưng ...
  • Hễ ... thì ...
  • Sở dĩ ... vì ...
Ghi nhớ

- Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả… giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn.

- Sử dụng quan hệ từ: Khi nói hoặc viết có trường hợp không nhất thiết phải dùng quan hệ từ để hiểu đúng câu văn.

- Có những quan hệ từ được dùng thành cặp (nếu…thì, vì…nên, sở dĩ…vì, tuy…nhưng)

--------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 2 trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Quan hệ từ trong chương trình soạn văn 7 tốt hơn trước khi đến lớp.

Giangdh (Tổng hợp)

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM