Bài 2 trang 93 SGK Ngữ văn 12 tập 1

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 93 SGK Ngữ văn lớp 12 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 93 sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1 phần soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học chi tiết nhất.

Đề bài:

Bàn về thơ Tố Hữu, nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Thái độ toàn tâm toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính đưa đến sự thành công cửa thơ anh.”  

(Tuyển tập Hoài Thanh, NXB Văn học, Hà Nội, 1982)

Hãy bày tỏ ý kiến của anh (chị) về nhận xét trên.

Trả lời bài 2 trang 93 SGK văn 12 tập 1

Để soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học lớp 12 kì 1 tối ưu nhất, Đọc Tài Liệu tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 2 trang 93 trong phần nội dung Soạn văn 12 như sau:

Cách trả lời 1

a) Mở bài

– Giới thiệu ý kiến của nhà phê bình Hoài Thanh (trích nguyên văn, nêu xuất xứ).

– Trình bày nhận định chung của mình về ý kiến đó.

b) Thân bài

– Có nhiều nguyên nhân thành công của thơ Tố Hữu (năng khiếu bẩm sinh, truyền thống gia đình, quê hương, công phu tu dưỡng nghệ thuật…). Nhưng “thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính” đưa đến sự thành công của thơ ông.

– Chứng minh: có toàn tâm, toàn ý với cách mạng mới luôn luôn suy nghĩ, trăn trở, lo toan với đau khổ và sướng vui trên những chẳng đường lịch sử của đất nước. Tâm tư, tình cảm chân thành, sâu sắc ấy của nhà cách mạng Tố Hữu chính là chất liệu của thơ trữ tình – chính trị của ông, giữa con người nhà thơ có sự thống nhất hài hòa.

Ví dụ: Phân tích những câu thơ, đoạn thơ để chứng minh cho sự thành công của thơ Tố Hữu. Có thể lấy dẫn chứng trong Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, …

– Do nhu cầu tinh thần của con người hết sức phong phú, đa dạng nên cùng với thơ trữ tình chính trị còn có những loại thơ khác (thơ tình yêu, thơ thế sự, thơ điền viên…) với những nguyên nhân thành công khác cũng rất cần cho đời sống tinh thần của con người.

c) Kết bài

Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu, phù hợp với lí luận sáng tác thơ ca. Do đó, có thể gợi ý cho những người nghiên cứu và sáng tác thơ.

Cách trả lời 2

a. Mở bài

- Giới thiệu ý kiến của nhà phê bình Hoài Thanh (trích nguyên văn, nêu xuất xứ).

- Trình bày nhận định chung của mình về ý kiến đó.

b. Thân bài

Giải thích:

- Có nhiều nguyên nhân thành công của thơ Tố Hữu (năng khiếu bẩm sinh, truyền thống gia đình, quê hương, công phu tu dưỡng nghệ thuật…). Nhưng "thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính" đưa đến sự thành công của thơ ông.

Chứng minh:

- Thơ Tố Hữu thể hiện thành công những lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, thể hiện nhiệt tình cách mạng.

- Các chặng đường thơ của Tố Hữu luôn gắn bó và phản ánh chân thật những chặng đường cách mạng của dân tộc.

- Thơ tố hữu rất đậm đà tính dân tộc.

- Thơ tố hữu là tấm gương trong sáng phản chiếu tâm hồn một người chiến sĩ cách mạng suốt đời phấn đấu hi sinh vì tương lai dân tộc, cuộc sống hạnh phúc của con người

Ví dụ: Phân tích những câu thơ, đoạn thơ để chứng minh cho sự thành công của thơ Tố Hữu. Có thể lấy dẫn chứng trong Từ ấy, Việt Bắc, Gió lộng, ...

- Do nhu cầu tinh thần của con người hết sức phong phú, đa dạng nên cùng với thơ trữ tình chính trị còn có những loại thơ khác (thơ tình yêu, thơ thế sự, thơ điền viên…) với những nguyên nhân thành công khác cũng rất cần cho đời sống tinh thần của con người.

c. Kết bài

- Ý kiến của Hoài Thanh phù hợp với thực tế sáng tác của Tố Hữu, phù hợp với lí luận sáng tác thơ ca.

- Khẳng định sự thành công trong sự nghiệp sáng tác của ông .

Cách trả lời 3

a, Mở bài

- Giới thiệu ý kiến của nhà phê bình Hoài Thanh: “Thái độ toàn tâm toàn ý vì cách mạng...”

- Nhận định khái quát về ý kiến đó.

b, Thân bài

- Giới thiệu khái quát những thành công của thơ Tố Hữu.

- Thái độ toàn tâm toàn ý đối với sự nghiệp cách mạng là nguyên nhân chính dẫn đến sự thành công của thơ Tố Hữu.

- Ở Tố Hữu, nhiệt tình cách mạng hòa làm một với tâm hồn nhạy cảm và nghệ thuật thơ điêu luyện.

c, Kết bài: Bài học về sáng tác rút ra từ ý kiến của nhà phê bình Hoài Thanh.

Cách trả lời 4

MB:

Giới thiệu trích dẫn lời phê bình của Hoài Thanh.

Nêu nhận định của bản thân về ý kiến đó.

TB:

– Giải thích ý kiến của tác giả Hoài Thanh:

+ Trình bày một số nguyên nhân thành công của thơ Tố Hữu.

+ Do năng khiếu bẩm sinh, truyền thống của gia đình, quê hương.

+ Nguyên nhân chính “thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng là nguyên nhân chính” dẫn tới sự thành công trong thơ của ông.

– Chứng minh nhận định:

+ Tác giả Tố Hữu là người toàn tâm, toàn ý với cách mạng, luôn suy nghĩ, trăn trở, lo toan với mọi đau khổ, sướng vui của chặng đường lịch sử.

+ Tình cảm, tâm tư chân thành, tha thiết của nhà thơ cách mạng chính là thi liệu để ông viết nên những vần thơ trữ tình chính trị.

+ Ở tác giả có sự thống nhất, hài hòa giữa con người với thơ ca.

( Có thể lấy các tác phẩm như Việt Bắc, Từ ấy… để minh chứng)

– Thơ Tố Hữu là sự phản chiếu tâm hồn cách mạng vào thơ ca.

KB:

– Khẳng định nhận định của Hoài Thanh phù hợp với sáng tác của Tố Hữu, phù hợp với lí luận thơ ca.

– Thơ Tố Hữu thành công rực rỡ về thể loại thơ ca cách mạng.

Tham khảoHoài Thanh nói về thơ Tố Hữu: Thái độ toàn tâm, toàn ý vì cách mạng

-/-

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 2 trang 93 SGK Ngữ văn 12 tập 1 theo nhiều cách khác nhau do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM