Bài 2 trang 9 tập bản đồ sử 9

Xuất bản ngày 08/05/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn làm bài 2 trang 9 tập bản đồ lịch sử 9, Nội dung chính của Tuyên bố Băng Cốc và những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên theo Hiệp ước Bali.

Bài 2 trang 9 tập bản đồ sử 9:  Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng....

Đáp án bài 2 trang 9 tập bản đồ sử 9

Nội dung chính của Tuyên bố Băng Cốc (8-8-1967)

XTuyên bố thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).
Xác định mục tiêu là tăng cường lực lượng quân sự, giúp Mĩ chống lại phong trào giải phóng dân tộc.
XXác định mục tiêu là phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Hiệp ước Bali (tháng 2 năm 1976) đã xác định những nguyên tắc cơ bản nào trong quan hệ giữa các nước thành viên?

XCùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
Công việc nội bộ của mỗi nước thành viên sẽ được tất cả các nước trong Hiệp hội tham gia giải quyết.
XGiải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, hợp tác phát triển có kết quả.

Kiến thức cần nắm vững

Tuyên bố Băng Cốc (8-8-1967)

Ngày 8 - 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của năm nước : In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.

Hội nghị đã ra bản Tuyên ngôn thành lập ASEAN, sau này được gọi là Tuyên bố Băng Cốc, xác định mục tiêu của ASEAN là phát triển kinh tế và Văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

Hiệp ước Bali (Tháng 2 năm 1976)

Mùa xuân năm 1975, cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia kết thúc thắng lợi. Sau đó không lâu, tháng 2 - 1976, các nước ASEAN đã ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á tại Ba-li (In-đô-nê-xi-11).

Hiệp Ba-li xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên như: cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình hợp tác phát triển có kết quả...

Tham khảo thêmTrắc nghiệm lịch sử 9 bài 5 có đáp án

Hướng dẫn giải bài 2 trang 9 tập bản đồ sử 9

Trên đây là hướng dẫn giải bài 2 trang 9 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 5

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM