Bài 2 trang 76 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 18/01/2023 - Tác giả:

Bài 2 trang 76 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Xác định chất oxi hóa, chất khử, viết quá trình oxi hóa, quá trình khử trong các phản ứng sau: a) Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

Hướng dẫn trả lời bài 2 trang 76 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 13: PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ - Chủ đề 4: Phản ứng oxi hóa - khử.

Câu hỏi

Xác định chất oxi hóa, chất khử, viết quá trình oxi hóa, quá trình khử trong các phản ứng sau:

a) Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

b) 3Hg2+ + 2Fe → 3Hg + 2Fe3+

c) 2As + 3Cl2 → 2AsCl3

d*) Al + 6H+ + 3NO3- → Al3+ + 3NO2 + 3H2O

Trả lời

a) \(Ag^+\) + \(Fe^{2+}\) → Ag + \(Fe^{3+}\)

\(Ag^+\) + 1e → Ag (quá trình khử)

\(Fe^{2+}\)\(Fe^{3+}\)+ 1e (quá trình oxi hóa)

Chất oxi hóa: \(Ag^+\)

Chất khử: \(Fe^{2+}\)

b) 3\(Hg^{2+}\) + 2Fe → 3Hg + 2\(Fe^{3+}\)

\(Hg^{2+}\) + 2e → Hg (quá trình khử)

Fe → \(Fe^{3+}\) + 3e (quá trình oxi hóa)

Chất oxi hóa: \(Hg^{2+}\)

Chất khử: Fe

c) 2As + 3Cl2 → 2AsCl3

As → \(As^{3+}\) + 3e (quá trình oxi hóa)

Cl2 + 2e → 2Cl- (quá trình khử)

Chất khử: As

Chất oxi hóa: Cl2

d) Al + 6\(H^+\) + 3\(N^{5+}O{^-_3}\)\(Al^{3+}\) + 3N4+O2 + 3H2O

\(Al → Al^{3+} + 3e\) (quá trình oxi hóa)

\(N^{5+} + 1e → N^{4+}\) (quá trình khử)

Chất khử: Al

Chất oxi hóa: \(NO{^-_3}\)

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 2 trang 76 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM