Bài 2 trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Xuất bản: 29/07/2020

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 73 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Xin lập khoa luật

Đọc Tài Liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 73 sách giáo khoa Ngữ văn 11 tập 1 phần soạn bài Xin lập khoa luật chi tiết nhất cho các em tham khảo.

Đề bài:

Tác giả chủ trương vua, quan và dân phải có thái độ như thế nào trước pháp luật? Vì sao ông lại chủ trương như vậy?

Trả lời bài 2 trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1

Để soạn bài Xin lập khoa luật tối ưu nhất, Đọc Tài Liệu tổng hợp nhiều cách trả lời khác nhau cho nội dung câu hỏi bài 2 trang 73 SGK Ngữ văn lớp 11 tập 1 như sau:

Cách trình bày 1

Theo Nguyễn Trường Tộ, kỉ cương, uy quyền, chính kệnh để duy trì sự tồn tại của đất nước. Vì vậy, tác giả khẳng định: “Bất luận quan hay dân mọi người đều phải học luật nước”. Luật đã giao thì làm sao giữ được kỉ cương phép nước. Từ quan cho đến thứ dân đều phải hiểu và làm theo luật.

Cách trình bày 2

Theo Nguyễn Trường Tộ, kỉ cương, uy quyền, chính lệnh để duy trì sự tồn tại của đất nước

– Tác giả khẳng định: “ Bất luận quay hay dân mọi người đều phải học luật nước”

– Luật đã bao trùm lên tất cả, nếu không có luật sẽ không thể duy trì được kỉ cương phép nước

– Quan hay dân đều phải hiểu và làm theo luật, chân lý này đúng và đúng đến bây giờ.

Cách trình bày 3

- Theo tác giả, cả quan và dân đều phải có thái độ trước pháp luật.

- Theo Nguyễn Trường Tộ, kỉ cương, uy quyền, chính lệnh để duy trì sự tồn tại của đất nước. Vì vậy, tác giả khẳng định: “Bất luận quan hay dân mọi người đều phải học luật nước”.

-  Bất luận quan hay dân đều phải học luật:

+ Ai học luật giỏi sẽ được làm quan

+ Quan dùng luật để trị, dân theo luật mà giữ gìn.

+ Bất cứ một hình phạt nào trong nước đều không vượt qua ngoài luật

=> Luật đã bao trùm lên tất cả. Nếu đất nước không có các bộ luật thì làm sao giữ được kỉ cương phép nước. Từ quan cho đến thứ dân đều phải hiểu và làm theo luật. Xưa đã đúng, nay càng thấy đúng và thấm thía hơn.

Cách trình bày 4

Theo Nguyễn Trường Tộ, kỉ cương, uy quyền, chính lệnh để duy trì sự tồn tại của đất nước. Vì vậy, tác giả khẳng định: "Bất luận quan hay dân mọi người đểu phải học luật nước", "quan dùng luật để trị dân, dân theo luật mà giữ gìn".  Luật có tác dụng cai trị xã hội, duy trì sự tồn tại của đất nước.Quan dùng luật để cai trị nhân dân, dân theo luật mà giữ gìn. Bất cứ hình phạt nào cũng không vượt khỏi luật. Luật phải đề cao tính dân chủ, gắng với đời sống con người.

Ông chủ trương như vậy vì luật đã bao trùm lên tất cả. Nếu đất nước không có các bộ luật thì làm sao giữ được kỉ cương phép nước. Từ quan cho đến thứ dân đều phải hiểu và làm theo luật. Xưa đã đúng, nay càng thấy đúng và thấm thía hơn.

Cách trình bày 5

- Tác giả khẳng định: “Bất luận quan hay dân mọi người đều phải học luật nước”. Từ quan cho đến thứ dân đều phải hiểu và làm theo luật.

- Vì ông cho rằng tuân thủ luật pháp sẽ giúp đất nước tồn tại.

Tham khảo: Phân tích tác phẩm Xin lập khoa luật - Nguyễn Trường Tộ

-/-

Bài 2 trang 73 SGK Ngữ văn 11 tập 1 được hướng dẫn trả lời và trình bày theo các cách khác nhau. Hãy vận dụng kết hợp với kiến thức của bản thân em để có những lựa chọn trình bày tối ưu nhất, dễ hiểu nhất khi soạn bài Xin lập khoa luật trong khi làm bài soạn văn 11 trước khi lên lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM