Bài 2 trang 62 TBĐ Lịch sử 12

Xuất bản: 14/02/2019

Giải bài 2 trang 62 Tập bản đồ Lịch sử lớp 12, Lập bảng niên biểu tổng hợp các mốc lịch sử lớn của cách mạng Việt Nam từ 1930-2000 theo bảng dưới đây

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Lập bảng niên biểu tổng hợp các mốc lịch sử lớn của cách mạng Việt Nam từ 1930-2000 theo bảng dưới đây.

Xem thêm: Bài 1 trang 62 TBĐ Lịch sử 12

Lời giải
Bài 2 trang 62 Tập bản đồ Lịch Sử lớp 12

Thời gianMốc lịch sửÝ nghĩa
1925Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lậpLãnh đạo quần chúng đấu tranh
1930Đảng Cộng sản Việt Nam ra đờiLãnh đạo cách mạng Việt Nam
1930 - 1931Phong trào cách mạng đỉnh cao Xô viết Nghệ - TĩnhThành lập các Xô viết, là lần tập dượt đầu tiên cho cách mạng tháng Tám.
1936 - 1939Phong trào dân chủ 1936-1939Là lần tập dượt thứ hai cho cách mạng tháng Tám.
8 - 1945Cách mạng tháng Tám thành công.

Giành chính quyền về tay nhân dân.

Phá tan xiềng xích Pháp, lật đổ chế độ phong kiến.

2 - 9 - 1945Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đờiThành lập nhà nước do dân làm chủ, tuyên bố nền độc lập của Việt Nam
1947Chiến thắng Việt Bắc thu - đông.Đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Cuộc kháng chiến của ta chuyển sang giai đoạn mới.
1950Chiến thắng Biên giới thu - đông.Giải phóng biên giới Việt - Trung, làm phá sản kế hoạch Rơve
5 - 1954Chiến thắng Điện Biên Phủ.Đập tan kế hoạch Nava, đánh đuổi thực dân Pháp.
7 - 1954Hiệp định Giơ ne vơ được kí kếtCông nhận quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, buộc Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược.
1959 - 1960Phong trào "Đồng khởi"Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mĩ.
1961 - 1965Chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"Làm phá sản hoàn toàn chiến lược "Chiến tranh đặc biệt"
1965 - 1968Chiến đấu chống chiến lược "Chiến lược chiến tranh cục bộ"Đánh bại chiến lược "Chiến lược chiến tranh cục bộ"
1968Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu ThânBuộc Mĩ phải "Phi Mĩ hóa" chiến tranh
1969 - 1973Chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến chiến"Đánh bại chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" và "Đông Dương hóa chiến chiến"
1972

- Tiến công chiến lược.

- Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"

Buộc Mĩ phải "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược
1973Hiệp định Paris được kí kết.Mĩ công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, rút quân về nước.
1975Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
1975 - 1979Đấu tranh bảo vệ Tổ quốcBảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
12 - 1986Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)Nước ta tiến hành đường lối đổi mới và đạt nhiều thành tựu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM