Bài 2 trang 44 SGK Ngữ văn 10 tập 2

Xuất bản: 02/07/2020 - Cập nhật: 18/07/2022 - Tác giả:

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 44 SGK Ngữ văn lớp 10 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 44 sách giáo khoa Ngữ văn 10 tập 2 phần soạn bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chi tiết và đầy đủ nhất.

Đề bài:

Chi tiết Trần Quốc Tuấn đem lời cha dặn ra hỏi ‎ kiến hai người gia nô cùng hai người con và những phản ứng của ông khi nghe câu trả lời của họ có ‎ ý nghĩa như thế nào?

Gợi ý trả lời 2 tập trang 44 SGK văn 10 tập 2

Cách trình bày 1

Chi tiết đem lời cha dặn ra hỏi gia nô và những người con: với lời cha dặn, ông để trong lòng nhưng không cho là phải. Ông dùng nó để thử lòng gia nô và hai đứa con nhằm phân định người hiền tài và kẻ bạc nhược, nhỏ nhen:

– Đối với câu trả lời của Yết Kiêu, Dã Tượng: ông cảm phục, khen ngợi hai người.

– Đối Hưng Vũ Vương: ông vui mừng và đồng tình, ngầm cho là phải.

– Đối với Hưng Nhượng Vương: câu trả lời có ý bất trung => ông nổi giận, định xử tội với Hưng Nhượng Vương, rút gươm kể tội, không cho vào nhìn mặt ông lần cuối.

Ý nghĩa:

– Thể hiện lòng trung nghĩa với vua, với nước, không tư lợi, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích gia đình.

– Là người thận trọng, quyết đoán trong hành động và suy nghĩ.

– Ông là người có tình cảm chân thành, thẳng thắn, nghiêm khắc trong giáo dục con cái.

Cách trình bày 2

+ Khi nghe câu trả lời của hai gia nô (Yết Kiêu và Dã tượng ) Ông “cảm phục đến khóc và khen ngợi hai người”.

+ Trước lời nói không đồng tình của con trai Hưng Vũ Vương, Ông “ngầm cho là phải”.

+ Trước lời nói tán đồng của Hưng Nhương Vương Quốc Tảng: Ông nỗi giận rút gươm định trị tội, và không cho Quốc Tảng nhìn mặt ông lần cuối

⇒ Trần Quốc Tuấn đã đặt chữ trung lên chữ hiếu một lòng trung nghĩa, dẹp thù riêng để phụng sự đất nước. Đó là một con người thẳng thắn, chân thành, là người cha nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái và lòng trung quân ái quốc đó đáng được nêu gương muôn đời.

Cách trình bày 3

Trần Quốc Tuấn đã có suy nghĩ của riêng mình đối với lời cha dặn: "Để điều đó trong lòng nhưng không cho là phải". Nhưng ông vẫn hỏi ý kiến hai người gia nô và hai người con để thử lòng.

- Trước lời nói của Yết Kiêu và Dã Tượng, ông "cảm phục đến phát khóc, khen ngợi hai người”.

- Trước lời nói của Hưng Vũ Vương, ồng "ngầm cho là phải”.

- Trước lời nói của Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng, ông nổi giận rút gươm định trị tội và thậm chí sau này không muốn Quốc Tảng nhìn mặt ông lần cuối.

=> Qua những biểu hiện trên đây, ta có thể thấy Trần Quốc Tuấn là một người hết lòng trung nghĩa với vua, với nước, không mảy may tự tư tự lợi. Ông cũng là một người có tình cảm chân thành, nồng nhiệt, thẳng thắn, rất nghiêm trong việc giáo dục con cái.

Cách trình bày 4

Trần Quốc Tuấn có suy nghĩ riêng với lời cha dặn: “Để điều đó trong lòng nhưng không cho là phải”. Nhưng ông vẫn hỏi ý kiến hai người gia nô và hai người con để thử lòng

- Trước lời nói của Yết Kiêu và Dã Tượng, ông cảm phục đến phát khóc, khen ngợi hai người

- Ngầm cho là phải

- Trước lời của Quốc Tảng, ông nổi giận rút gơm định trị tội và không muốn sau này Quốc Tảng nhìn mặt ông lần cuối

→ Ông là người trung nghĩa, không tư lợi cá nhân. Luôn yêu thương con nhưng cũng rất nghiêm khắc, thẳng thắn khi giáo dục con cái.

Cách trình bày 5

Trần Quốc Tuấn đã có suy nghĩ của riêng mình đối với lời cha dặn, nhưng ông vẫn hỏi ý kiến hai người gia nô và hai người con để thử lòng. Ý nghĩa của chi tiết:

- Thể hiện lòng trung nghĩa với vua, với nước, không tư lợi, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích gia đình.

- Là người thận trọng, quyết đoán trong hành động và suy nghĩ.

- Ông là người có tình cảm chân thành, thẳng thắn, nghiêm khắc trong giáo dục con cái.

Tham khảo thêm:

-/-

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 2 trang 44  SGK ngữ văn 10 tập 2 được Học Tốt biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong chương trình soạn văn 10 tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM