Giải bài 2 trang 29 tập bản đồ sử 9

Xuất bản ngày 16/05/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 29 tập bản đồ lịch sử lớp 9 - Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khóa 1 và những biện pháp gì để diệt giặc đói, giặc dốt...

Bài 2 trang 29 tập bản đồ sử 9: Quan sát hình 41 trong SGK, hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải bài 2 trang 29 tập bản đồ sử 9.

Hướng dẫn: Để làm bài tập các em sử dụng các kiến thức đã được học hoặc xem lại sơ lược kiến thức bài 24 sử 9 của Đọc Tài Liệu.

1.

Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày nào?

Tổng tuyển cử bầu cử Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày ngày 6/1/1946.

Ngày 19 – 8 – 1945.
Ngày 2 – 9 – 1945.
XNgày 6 – 1 – 1946.
Ngày 2 – 3 – 1946.

2. Đảng và Chính phủ đã có những biện pháp gì để diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn.

Những biện pháp Đảng và Chính phủ để diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn là: Tăng gia sản xuất, tổ chức “ngày đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói, lập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ và xây dựng “Quỹ độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng” để nhân dân tự nghuyện đóng góp tiền của, vàng bạc ủng hộ Chính phủ.

XTăng gia sản xuất, tổ chức “ngày đồng tâm” để có thêm gạo cứu đói.
Tăng cường hợp tác quốc tế để xin viện trợ về kinh tế và khoa học – kĩ thuật.
XLập cơ quan Bình dân học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia xóa nạn mù chữ.
XXây dựng “Quỹ độc lập” và phong trào “Tuần lễ vàng” để nhân dân tự nghuyện đóng góp tiền của, vàng bạc ủng hộ Chính phủ.

Tham khảo thêm 

Trên đây là hướng dẫn giải bài 2 trang 29 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 24

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM