Giải bài 2 trang 24 tập bản đồ sử 9

Xuất bản ngày 15/05/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 24 tập bản đồ lịch sử lớp 9 - Tìm hiểu chi tiết về bối cảnh lịch sử, mục tiêu đấu tranh và Hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939.

Bài 2 trang 24 tập bản đồ sử 9:Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Lời giải bài 2 trang 24 tập bản đồ sử 9.

Hướng dẫn: Đề làm được bài tập này, các em phải nắm vững các kiến thức của bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 hoặc xem lại tại tài liệu hướng dẫn soạn sử 9 bài 20 đã được Đọc Tài Liệu biên soạn.

Trả lời

1. Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

XChủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.
XQuốc tế Cộng sản họp đề ra chủ trương mới.
XMặt trận Nhân dân Pháp thắng cử và đứng ra thành lập chính phủ mới có nhiều chính sách tiến bộ với các thuộc địa.
Liên Xô tăng cường giúp đỡ, ủng hộ cách mạng Việt Nam.

2. Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

Chống phong kiến giành ruộng đất cho nông dân.
Chống tư sản mại bản để bảo vệ các nhà tư sản trong nước.
Chống đế quốc bảo vệ độc lập dân tộc.
XChống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

3. Hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

XĐấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp.
Đấu tranh vũ trang giành chính quyền.
Đấu tranh bí mật.
XĐấu tranh công khai, nửa công khai.

Kiến thức cần nắm vững

Theo bài tập trên, các em cần nắm vững những kiến thức sau:

- Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta diễn ra trong bối cảnh

  • Chủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.
  • Quốc tế Cộng sản họp đề ra chủ trương mới.
  • Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử và đứng ra thành lập chính phủ mới có nhiều chính sách tiến bộ với các thuộc địa.

- Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

- Hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là:

  • Đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp.
  • Đấu tranh công khai, nửa công khai.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 24 tập bản đồ sử 9

Tham khảo thêm trắc nghiệm sử 9 bài 20

Trên đây là hướng dẫn giải bài 2 trang 24 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 20

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM