Giải bài 2 trang 21 tập bản đồ sử 9

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 21 tập bản đồ lịch sử lớp 9 - Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào? và do tổ chức cách mạng nào lãnh đạo?

Bài 2 trang 21 tập bản đồ sử 9: Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Lời giải bài 2 trang 21 tập bản đồ sử 9

Hướng dẫn: Đề trả lời được bài tập này, các em cần dựa vào các kiến thức đã được học hoặc xem lại phần các kiến thức cơ bản của bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời qua tài liệu hướng dẫn soạn sử 9 bài 17 của ĐọcTàiLiệu

Trả lời

1. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?

  Ngày 25 tháng 12 năm 1927.
  Ngày 9 tháng 12 nă 1929.
  Ngày 3 tháng 2 năm 1930.
X Ngày 9 tháng 2 năm 1930.

2. Khởi nghĩa Yên Bái do tổ chức cách mạng nào lãnh đạo?

  Hội Phục Việt.
  Tân Việt Cách mạng đảng.
X Việt Nam Quốc dân đảng.
  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

3. Khởi nghĩa Yên Bái thất bại vì những nguyên nhân nào?

X Thực dân Pháp còn mạnh.
X Việt Nam Quốc dân đảng non yếu về tổ chức và lãnh đạo.
X Khuynh hướng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời và lạc hậu.
  Nhân dân không ủng hộ.

➜ Xem thêm: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?

Kiến thức cần nắm vững

Qua phần bài tập trên, các em cần nắm được các ý chính quan trọng như sau:

- Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào ngày 9/2/1930

- Khởi nghĩa Yên Bái được lãnh đạo bởi tổ chức cách mạng Việt Nam Quốc dân đảng

- Khởi nghĩa Yên Bái thất bại v ì3  nguyên nhân chính:

  • Thực dân Pháp còn mạnh.
  • Việt Nam Quốc dân đảng non yếu về tổ chức và lãnh đạo.
  • Khuynh hướng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời và lạc hậu.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 21 tập bản đồ sử 9
 

Tham khảo thêm bộ đề trắc nghiệm sử 9 bài 17 (có đáp án)

Trên đây là hướng dẫn giải bài 2 trang 21 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 17

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu