Bài 2 trang 20 tập bản đồ lịch sử 9

Xuất bản: 14/05/2019 - Tác giả:

Giải bài tập 2 trang 20 tập bản đồ lịch sử lớp 9: những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong thời gian từ 1919 đến năm 1925.

Bài 2 trang 20 tập bản đồ sử 9:Dựa vào nội dung bài học, em hãy nối mỗi thời gian trong khung màu đỏ với cột sự kiện trong khung màu xanh cho đúng để thấy rõ những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong thời gian từ 1919 đến năm 1925.

Lời giải
bài 2 trang 20 tập bản đồ sử 9

Những hoạt động chính của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Kiến thức cần nắm vững

Tóm tắt quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại nước Ngoài

Ở Pháp 1917-1923

 • Năm 1911 xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, Người từ cảng Nhà Rồng người ra đi tìm đường cứu nước.
 • Từ 1911-1918 Người đi khắp Á, Âu, Phi thâm nhập vào phong trào quần chúng kiếm sống và hoạt động cách mạng.
 • 1919 Người gửi đến Hội Nghị Véc xai bàn Yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền lợi cho dân tộc Việt Nam, nhưng không được chấp thuận.
 • 7-1920 đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin, từ đó Người hòan tòan tin theo Lê- nin và đứng về phía Quốc Tế Cộng sản , từ chủ nghĩa yêu nước đến với -Chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản .
 • 12-1920 gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
 • 1921 sáng lập Hội Liên Hiệp thuộc địa ở Pa ri.
 • 1922 viết báo “Người cùng khổ”, viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • Phan Bội Châu: đi sang phương Đông (Trung Quốc,Nhật Bản), xin giúp đánh Pháp và chủ trương đấu tranh bạo động.
 • Nguyễn Ái Quốc: đi sang phương Tây bắt gặp chân lý Mác – Lê nin và xác định đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga.
 • Ý nghĩa: đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

Ở Liên Xô (1923-1924)

 • Tháng 6-1923 sang Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế Nông dân.
 • 1924 dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản,phát biểu tham luận cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng thuộc địa.
 • Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập chính đảng: quan điển chủ nghĩa Mác – Lê nin. Cách mạng vô sản truyền vào Việt Nam.

Xem đầy đủ hơn tại phần soạn sử 9 bài 16

Hướng dẫn giải bài 2 trang 20 tập bản đồ sử 9

Tham khảo thêm Đề trắc nghiệm sử 9 bài 16 có đáp án

Trên đây là hướng dẫn giải bài 2 trang 20 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 16

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM