Bài 2 trang 18 tập bản đồ lịch sử 9

Xuất bản: 14/05/2019 - Tác giả:

Giải bài tập 2 trang 18 tập bản đồ lịch sử lớp 9: Các giai cấp, tầng lớp nào mới xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai?

Bài 2 trang 18 tập bản đồ sử 9:Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Các giai cấp, tầng lớp nào mới xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai?

Lời giải bài 2 trang 18 tập bản đồ sử 9

Các giai cấp, tầng lớp  mới xuất hiện ở Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ hai là:

Địa chủ.
Nông dân.
Công nhân.
XTư sản.
XTiểu tư sản.
Trí thức.

Tham khảo: Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã phân hóa như thế nào?

Kiến thức cần nắm vững

Xã hội Việt Nam phân hoá

- Giai cấp địa chủ, phong kiến: cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, chiếm đoạt ruộng đất và áp bức, bóc lột nông dân. Tuy nhiên, một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước, sẵn sàng tham gia phong trào đấu tranh chống Pháp khi có điều kiện.

- Giai cấp tư sản: ra đời trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất vốn liếng nhỏ bé, bị tư sản Pháp chèn ép. Do tác động của cuộc khai thác thuộc địa, giai cấp tư sản bị phân hoá thành hai bộ phận:

+ Tư sản mại bản: Quyền lợi gắn chặt với đế quốc, nên cấu kết chặt chi về chính trị với chúng.

+ Tư sản dân tộc: có khuynh hướng kinh doanh độc lập, ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ nhưng dễ thoả hiệp.

- Tiểu tư sản: ra đời gần đồng thời với tư sản Việt Nam, thành phần đa dạng, bị đế quốc bóc lột, bạc đãi, khinh rẻ, đời sống bấp bênh, có tinh thần yêu nước. Bộ phận trí thức có điều kiện tiếp xúc với trào lưu văn hoá tiết bộ bên ngoài, có tinh thần cách mạng hăng hái.

- Giai cấp nông nhân: chiếm trên 90% dân số, bị đế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Đây là tầng lớp hăng hái và đông đảo nhất của: cách mạng.

- Giai cấp công nhân: ra đời ngay trước Chiến tranh, phát triển nhanh chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai về cả số lượng và chất lượng Giai cấp công nhân có đặc điểm: chịu ba tầng áp bức; có quan hệ gắn bó với nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc. Giai cấp công nhân vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta.

Xem đầy đủ hơn tại bài hướng soạn sử 9 bài 14

Hướng dẫn giải bài 2 trang 18 tập bản đồ sử 9

Tham khảo thêm Bộ đề trắc nghiệm sử 9 bài 14 có đáp án

Trên đây là hướng dẫn giải bài 2 trang 18 tập bản đồ lịch sử lớp 9 để giúp các em cùng tham khảo. Mong rằng ĐọcTàiLiệu sẽ luôn là người bạn đồng hành để góp phần giúp các em luôn đạt được những kết quả cao trong học tập.

Hướng dẫn giải tập bản đồ sử 9 bài 14

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM