Bài 2 trang 170 SGK Toán 3 (phép tính trong phạm vi 100000)

Xuất bản ngày 31/12/2019 - Tác giả:

Bài 2 trang 170 sgk Toán 3 (phép tính trong phạm vi 100000) gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 170 sgk Toán 3 (phép tính trong phạm vi 100000) được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Đề bài

Đặt tính rồi tính:

\(a) \,\, 39 178 + 25 706\)                  \(b) \,\, 86271 - 43954\)

\(58427 + 40753\)                      \(26 883 - 7826\)

\(c) \,\, 412 \times 5\)                             \(d) \,\, 25 968 : 6\)

\(6247 \times 2\)                                \(36 296 : 8\)

Hướng dẫn

Với phép tính cộng, trừ, nhân ta đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng phải thẳng cột với nhau.

Bài Giải

a)  \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,39178 \\ & + \\ & \,\,\,25706 \\ \end{align}}{\,\,\,\,64884} \)                             \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,58427 \\ & + \\ & \,\,\,40753 \\ \end{align}}{\,\,\,\,99180} \)

b)  \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,86271 \\ & - \\ & \,\,\,43954 \\ \end{align}}{\,\,\,\,42317} \)                            \(\dfrac{\begin{align} & \,\,\,26883 \\ & - \\ & \,\,\,\,\,7826 \\ \end{align}}{\,\,\,\,19057} \)

c)  \(\dfrac{\begin{align} & \,\,412 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,5 \\ \end{align}}{{2060}} \)

\(\dfrac{\begin{align} & \,\,6247 \\ & \times \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2 \\ \end{align}}{{12494}} \)

d)  \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 25968 \\ 19\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,16 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\, 48 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{4328} \\ {} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix} \)                 \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 36296 \\ 42\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,\, 29 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\, 56 \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{8}{4537} \\ {} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix} \)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 170 sgk Toán 3 (phép tính trong phạm vi 100000)

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 170 sgk toán 3. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 3 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM