Bài 2 trang 151 SGK Toán 4 (Luyện tập)

Xuất bản ngày 17/01/2020 - Tác giả:

Bài 2 trang 151 sgk Toán 4 (Luyện tập) gồm hướng dẫn và bài giải chi tiết giúp phụ huynh hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 151 sgk Toán 4 (Luyện tập) được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 2 trang 151 SGK Toán 4 (Luyện tập)

Đề bài

Phần 1

Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại, biết rằng tỉ số bóng đèn màu bằng \(\dfrac{5}{3 }\) số bóng đèn trắng.

Phần 2

Số thứ hai hơn số thứ nhất là \(60\). Nếu số thứ nhất gấp lên \(5\) lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn

Phần 1

1. Vẽ sơ đồ: Coi số bóng đèn trắng (vai trò là số bé) gồm 3 phần bằng nhau thì số bóng đèn màu (vai trò là số lớn) gồm 5 phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé)

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...)

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước.

Phần 2

1. Vẽ sơ đồ: Số thứ nhất gấp lên \(5\) lần thì được số thứ hai nên số thứ hai gấp \(5\) lần số thứ nhất. Coi số thứ nhất (vai trò là số bé) gồm \(1\) phần thì số thứ hai (vai trò là số lớn) gồm \(5\) phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước.

Bài Giải

Phần 1

Ta có sơ đồ:

Bài 2 trang 151 SGK Toán 4 Luyện tập phần 1

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:   \(5 - 3 = 2\) (phần)

Số bóng đèn trắng là: \(250 : 2 × 3 = 375\) (bóng đèn)

Số bóng đèn màu là: \(375 + 250 = 625\) (bóng đèn)

Đáp số: \(375\) bóng đèn trắng;

\(625\) bóng đèn màu.

Phần 2

Số thứ nhất gấp lên \(5\) lần thì được số thứ hai nên số thứ hai gấp \(5\) lần số thứ nhất.

Ta có sơ đồ:

Bài 2 trang 151 SGK Toán 4 Luyện tập phần 2

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là: \(5 - 1 = 4\) (phần)

Số thứ nhất là:  \(60 : 4 × 1= 15\)

Số thứ hai là: \(15 × 5 = 75\)

Đáp số: Số thứ nhất: \(15\); Số thứ hai: \(75\).

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 151 sgk Toán 4 (Luyện tập)

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 151 sgk toán 4 (Luyện tập). Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM