Bài 2 trang 144 SGK Ngữ văn 6 tập 2

Xuất bản: 15/04/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 144 SGK Ngữ văn lớp 6 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 2 trang 144 sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập Hai phần trả lời câu hỏi luyện tập, soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi chi tiết và đầy đủ nhất

Đề bài: Trường em đang thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Em hãy viết đơn xin được tham gia đội tình nguyện ấy.

Trả lời bài 2 trang 144 SGk văn 6 tập 2

Cách trình bày 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI TÌNH NGUYỆN

TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường phổ thông cơ sở...

Em tôi là:..., Học sinh lớp:...

Nhận thức được ý nghĩa của công việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường do Đoàn trường phát động, em kính xin Ban Giám hiệu cho phép em tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Em quyết hoàn thanh mọi công tác được phân công.

Xin chân thành cảm ơn!

Ngày..., tháng..., năm...

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Cách trình bày 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐƠN XIN THAM GIA TÌNH NGUYỆN

Kính gửi: Ban Giám hiệu

Trường phổ thông cơ sở…

Tên em là:

Học sinh lớp:

Em được biết Đoàn trường thành lập Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp nên em viết đơn này xin Ban giám hiệu cho em tham gia vào Đội tình nguyện.

Em xin hứa sẽ chấp hành và quyết tâm hoàn thành mọi công việc được phân công.

Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu.

Kí tên

-------------

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi bài 2 trang 144 SGK ngữ văn 6 tập 2 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết giúp các em soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi trong chương trình soạn văn 6 tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM