Bài 2 trang 136 SGK Toán 4

Bài 2 trang 136 sgk Toán 4 (Diện tích hình thoi) gồm hướng dẫn và bài giải chi tiết giúp phụ huynh hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 2 trang 136 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 2 trang 136 SGK Toán 4

Đề bài

Phần 1

Tính:

a) \(\dfrac{3}{7} : \dfrac{5}{8}\)           b) \(\dfrac{8}{7} : \dfrac{3}{4}\)           c) \(\dfrac{1}{3} : \dfrac{1}{2}\)

Phần 2

Tìm \(x\):

a) \(\dfrac{3}{5} \times x =\dfrac{4}{7}\)                 b) \(\dfrac{1}{8}:x = \dfrac{1}{5}\)

Hướng dẫn

Phần 1

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Phần 2

a) \(x\) ở vị trí thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) \(x\) ở vị trí số chia. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Bài Giải

Phần 1

a) \(\dfrac{3}{7} : \dfrac{5}{8} =\dfrac{3}{7} \times \dfrac{8}{5} = \dfrac{24}{35}\) 

b) \(\dfrac{8}{7} : \dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{7} \times \dfrac{4}{3} = \dfrac{32}{21}\)   

c) \(\dfrac{1}{3} : \dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{3} \times \dfrac{2}{1} = \dfrac{2}{3}\)

Phần 2

a) \(\dfrac{3}{5} \times x = \dfrac{4}{7}\)                   b) \(\dfrac{1}{8}:x = \dfrac{1}{5}\)

    \(x =\)  \(\dfrac{4}{7}\) : \(\dfrac{3}{5}\)                         \(x = \dfrac{1}{8}:\dfrac{1}{5}\)

    \(x =\) \(\dfrac{20}{21}\)                               \(x = \dfrac{5}{8}\)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 136 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 136 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu