Bài 2 trang 136 sgk Sử 8

Xuất bản ngày 02/03/2019

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 136 sgk Sử 8. Dưới đây là câu trả lời câu hỏi bài 2 trang 136 sgk Lịch Sử 8, trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX không được thực hiện.

Câu hỏi

Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

» Ôn tập Bài 1 trang 136 sgk Sử 8

Trả lời Bài 2 trang 136 sgk Sử 8

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì còn có những hạn chế:

- Vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc.

- Chưa xuất phát từ những vấn đề cơ bản của thời đại: giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

-> Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

----------------------------------------------------------

Để xem toàn bộ đáp án các câu hỏi Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ 19 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác, mời các em truy cập doctailieu.com

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM