Bài 2 trang 135 SGK Toán 4

Bài 2 trang 135 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 2 trang 135 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 2 trang 135 SGK Toán 4

Đề bài

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài \(120m\), chiều rộng bằng \(\dfrac{5}{6}\) chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường.

Hướng dẫn

Tìm chiều rộng của sân trường tức là ta tìm \(\dfrac{5}{6}\) của \(120m\). Để tìm \(\dfrac{5}{6}\) của \(120m\) ta lấy \(120\) nhân với \(\dfrac{5}{6}\), sau đó ghi thêm đơn vị vào kết quả.

Bài Giải

Cách giải 1

Chiều rộng của sân trường là:

\(120\times\dfrac{5}{6}=100 \, (m)\)

Đáp số: \(100m\)

Cách giải 2

Chiều rộng bằng \({5 \over 6}\) chiều dài, chiều dài \(120m\). Nên chiều rộng là \({5 \over 6}\)  của số \(120\).

Chiều rộng của sân trường là: 

 \(120\times{5 \over 6}={{120\times 5} \over 6}={{20\times 6 \times 5} \over 6}=20\times5=100 \,(m)\)

Đáp số: \( 100m\)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 135 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 135 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu