Bài 2 trang 130 SGK Toán 4

Xuất bản ngày 08/01/2020 - Tác giả:

Bài 2 trang 130 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 130 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 2 trang 130 SGK Toán 4

Đề bài

Tính :

a) \(\dfrac{20}{16}- \dfrac{3}{4}\);                         b) \(\dfrac{30}{45}- \dfrac{2}{5}\)

c) \(\dfrac{10}{12}- \dfrac{3}{4}\) ;                        d) \(\dfrac{12}{9}- \dfrac{1}{4}\)

Hướng dẫn

Rút gọn các phân số thành các phân số tối giản (nếu được), sau đó thực hiện phép trừ hai phân số như thông thường.

Bài Giải

Cách giải 1

a) \(\dfrac{20}{16}- \dfrac{3}{4}= \dfrac{20:4}{16:4}-\dfrac{3}{4}= \dfrac{5}{4}- \dfrac{3}{4}\)

\(= \dfrac{5-3}{4}=\dfrac{2}{4}\)

b) \(\dfrac{30}{45}- \dfrac{2}{5}=\dfrac{30:15}{45:15}- \dfrac{2}{5}= \dfrac{2}{3}- \dfrac{2}{5}\)

\(= \dfrac{10}{15}-\dfrac{6}{15}=\dfrac{4}{15}\)

c) \(\dfrac{10}{12}- \dfrac{3}{4}= \dfrac{10:2}{12:2}- \dfrac{3}{4}= \dfrac{5}{6}- \dfrac{3}{4}\)

\(= \dfrac{20}{24}- \dfrac{18}{24}= \dfrac{2}{24} = \dfrac{1}{12}\)

d) \(\dfrac{12}{9}- \dfrac{1}{4}= \dfrac{12:3}{9:3}- \dfrac{1}{4}= \dfrac{4}{3}- \dfrac{1}{4}\)

\(= \dfrac{16}{12}-\dfrac{3}{12}=\dfrac{13}{12}\)

.

Cách giải 2

a) Ta thấy 20 : 4 = 5 ; 16 : 4 = 4 nên ta chia cả tử và mẫu của \(\frac{20}{16}\) cho 4:

\(\frac{20}{16}= \frac{20:4}{16:4} = \frac{5}{4}\)

Trừ hai phân số có cùng mẫu là 4 ta được:

\(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}= \frac{5}{4}- \frac{3}{4}= \frac{5-3}{4}=\frac{2}{4}\)

b) Ta thấy 30 : 15 = 2 ; 45 : 15 = 3  nên ta chia cả tử và mẫu của \(\frac{30}{45}\) cho 15:

\(\frac{30}{45} = \frac{30:15}{45:15}=\frac{2}{3}\)

Hai phân số \(\frac{2}{3}\)\(\frac{2}{5}\) khác mẫu số nên ta quy đồng hai phân số:

\(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2 \times 5}{3 \times 5}\) =\(\frac{10}{15}\)

\(\frac{2}{5}\) =\(\frac{2 \times 3}{5 \times 3}\) =\(\frac{6}{15}\)

Trừ hai phân số :

\(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}= \frac{2}{3}- \frac{2}{5}= \frac{10}{15}-\frac{6}{15}=\frac{4}{15}\)

c) Rút gọn phân số:

\(\frac{10}{12} = \frac{10:2}{12:2} = \frac{5}{6}\)\(\)

Quy đồng hai phân số \(\frac{5}{6}\)\(\frac{3}{4}\)

\(\frac{5}{6}\) = \(\frac{5 \times 4}{6 \times 4}\)

=\(\frac{20}{24}\)

\(\frac{3}{4}\)= \(\frac{3 \times 6}{4 \times 6}\)=\(\frac{18}{25}\)

Trừ hai phân số:

\(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}=  \frac{5}{6}- \frac{3}{4}= \frac{20}{24}- \frac{18}{24}= \frac{2}{24}\)

d) Rút gọn phân số:

\(\frac{12}{9} = \frac{12:3}{9:3} =  \frac{4}{3}\)

Quy đồng hai phân số \(\frac{4}{3}\)  và \( \frac{1}{4}\)

\(\frac{4}{3}=\frac{4 \times 4}{3 \times 4}=\frac{16}{12}\)

\(\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}\)

Trừ hai phân số:

\(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}=  \frac{4}{3}- \frac{1}{4}= \frac{16}{12}-\frac{3}{12}=\frac{13}{12}\)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 130 sgk Toán 4

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 130 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM