Bài 2 trang 129 SGK Toán 4

Bài 2 trang 129 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

   Bài 2 trang 129 sgk Toán 4 được giải và chia sẻ với mục đích giúp các phụ huynh tham khảo cách làm, đáp án để có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và rèn luyện lại kiến thức đã học trên lớp.

Giải bài 2 trang 129 SGK Toán 4

Đề bài

Rút gọn rồi tính:

a) \(\dfrac{2}{3}- \dfrac{3}{9}\);                                                b) \(\dfrac{7}{5}- \dfrac{15}{25}\)

c) \(\dfrac{3}{2}-\dfrac{4}{8}\);                                                d) \(\dfrac{11}{4}-\dfrac{6}{8}\)

Hướng dẫn

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được), sau đó thực hiện phép trừ hai phân số.

Bài Giải

Cách giải 1

a) \(\dfrac{2}{3}- \dfrac{3}{9}= \) \(\dfrac{2}{3}- \dfrac{1}{3}= \dfrac{2-1}{3}=\dfrac{1}{3}\)

b) \(\dfrac{7}{5}- \dfrac{15}{25}= \dfrac{7}{5}- \dfrac{3}{5}= \dfrac{7-3}{5}= \dfrac{4}{5}\)

c) \(\dfrac{3}{2}-\dfrac{4}{8}=\dfrac{3}{2}-\dfrac{1}{2}= \dfrac{3-1}{2}= \dfrac{2}{2}=1\)

d) \(\dfrac{11}{4}-\dfrac{6}{8}= \dfrac{11}{4}- \dfrac{3}{4} = \dfrac{11-3}{4}\) \(= \dfrac{8}{4}=2\)

Cách giải 2

a) Ta thấy \( 3 : 3 = 1 ;\, 9 : 3 = 3\). Nên chia cả tử và mẫu của \(\frac{3}{9}\) cho \(3\).

 \(\frac{3}{9}=\frac{3 : 3}{9 : 3}=\frac{1}{3}\) 

Ta có: \(\)  \(\frac{2}{3}- \frac{3}{9}=\frac{2}{3}- \frac{1}{3}= \frac{2-1}{3}=\frac{1}{3}\)

b) Ta thấy 15 : 5 = 3 ; 25 : 5 = 5. Nên chia cả tử và mẫu của \(\frac{15}{25}\) cho \(5\).

 \(\frac{15}{25}=\frac{15:5}{25:5}=\frac{3}{5}\) 

Ta có: \(\frac{7}{5}- \frac{15}{25}= \frac{7}{5}- \frac{3}{5}= \frac{7-3}{5}= \frac{4}{5}\)

c) Ta thấy \(4 : 4 = 1 ; \,8 : 4 = 2.\) Nên chia cả tử và mẫu của \(\frac{4}{8}\) cho \(4\).

\(\) \(\frac{4}{8}=\frac{4:4}{8:4}=\frac{1}{2}\)

Ta có: \(\frac{3}{2}-\frac{4}{8}=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}= \frac{3-1}{2}= \frac{2}{2}=1\)

d) Ta thấy \(6 : 2 = 3 ; \,8 : 2 = 4\). Nên chia cả tử và mẫu của \(\frac{6}{8}\) cho \(2\).

\(\frac{6}{8}=\frac{6:2}{8:2}=\frac{3}{4}\)

Ta có: \(\frac{11}{4}-\frac{6}{8}= \frac{11}{4}- \frac{3}{4} = \frac{11-3}{4}= \frac{8}{4}=2\)

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 129 sgk Toán 4

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 2 trang 129 sgk toán 4. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 4 của ĐọcTàiLiệu sẽ là người đồng hành giúp các em học tập thêm hiệu quả và tư duy hơn sau khi học trong SGK.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 2 trang 129 SGK Toán 4 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu