Bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Xuất bản: 13/05/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 2 phần hướng dẫn soạn bài Biên bản

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 2 trang 126 sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 2 phần trả lời câu hỏi Luyện tập, soạn bài Biên bản ngắn gọn nhất giúp các em chuẩn bị tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

: Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn 9 tập 2

Biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Câu trả lời tham khảo

Cách trình bày 1

LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS……

CHI ĐỘI LỚP 9…

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỚI THIỆU

ĐỘI VIÊN ƯU TÚ CỦA CHI ĐỘI 9… CHO ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Khai mạc lúc …h… ngày … tháng … năm 20…

Thành phần tham dự: … bạn đội viên của chi đội 9…

Đại biểu: …

Chủ tọa: …

Thư kí: …

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Giới thiệu các đại biểu tham dự

II. Giới thiệu lí do buổi họp

III. Đề cử các đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. Danh sách đề cử

2. Danh sách ứng cử

3. Biểu quyết và kết quả biểu quyết

IV. Danh sách đội viên ưu tú được đề cử

Buổi họp kết thúc vào hồi …h… ngày … tháng… năm 20…

(Danh sách đội viên ưu tú được đề cử lên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư kí

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách trình bày 2

Phần mở đầu:

1.Quốc hiệu tiêu ngữ

2. Tên văn bản

3. Thời gian địa điểm

4. Lí do cuộc họp và thành phần tham dự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP 9A2

Khai mạc lúc: 10h- 11h, ngày 6/4/2018, tại lớp 9A2

Lí do: giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Đội viên chi đội lớp 9A2

Bí thư:

Lớp trưởng:

Liên đội trưởng:

Thư kí:

Phần nội dung: diễn biến,kết quả của sự việc

1. Đánh giá của liên chi đội về tình hình rèn luyện và phấn đấu trong thời gian qua của chi đội và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

2. Nêu ý nghĩa của sự việc và các thành viên ưu tú

3. Các đội viên giới thiệu, phân tích và thảo luận

4. Biểu quyết danh sách giới thiệu

5. Tuyên bố kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc

Phần kết thúc:

Họ tên, chữ kí

Chủ tọa                      Thư kí

--------------

Đọc tài liệu vừa hướng dẫn các em trả lời câu hỏi bài 2 trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2 với mong muốn giúp các em hiểu bài kỹ hơn, qua đó chuẩn bị soạn bài Biên bản trong chương trình soạn văn 9 được tốt nhất trước khi tới lớp

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM