Bài 2 trang 112 SGK Sử 8

Xuất bản ngày 14/02/2019

Giải bài 2 trang 112 SGK Lịch Sử 8. Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết được thể hiện trong việc xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học

Đề bài

Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết.

» Ôn tập Bài 1 trang 112 sgk Sử 8

Hướng dẫn giải Bài 2 trang 112 SGK Sử 8

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới trên cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại. Đó là văn hóa Xô viết.

* Những thành tựu của nền văn hóa Xô viết

- Về giáo dục:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học

+ Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân,…

- Về khoa học - kĩ thuật:

+ Đạt được nhiều thành tựu rực rỡ và chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học thế giới.

- Về văn hóa - nghệ thuật:

+ Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ

+ Văn học - nghệ thuật phát triển với tên tuổi nhiều nhà văn, nghệ sĩ như: M. Goóc-ki, M. Sô-lô-khốp, L. Tôn-xtôi,… Từ năm 1928 đến năm 1950 đã xuất bản 102 800 đầu sách văn học với tổng số 2.5 tỉ bản.

----------------------------------------------------------

Truy cập doctailieu.com để xem đáp án các bài tập Chương 5: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ 20 - sgk Sử 8 cùng hướng dẫn giải các dạng bài tập Lịch Sử lớp 8 khác

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM