Bài 2 trang 107 SGK Hóa 10 Cánh Diều

Xuất bản: 23/01/2023 - Tác giả:

Bài 2 trang 107 SGK Hóa 10 Cánh Diều: Khi điện phân dung dịch sodium chloride trong công nghiệp, phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học sau...

Hướng dẫn trả lời bài 2 trang 107 SGK Hóa 10 Cánh Diều thuộc nội dung Bài 17: NGUYÊN TỐ VÀ ĐƠN CHẤT HALOGEN - Chủ đề 7: Nguyên tố nhóm VIIA (Nhóm Halogen).

Câu hỏi

Khi điện phân dung dịch sodium chloride trong công nghiệp, phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học sau:

NaCl(aq) + H2O(l) → A(aq) + X(g) + Y(g) (*)

Từ phản ứng giữa Y với dung dịch A sẽ sản xuất được hỗn hợp tẩy rửa phổ biến.

Từ phản ứng kết hợp giữa X và Y sẽ tạo được hydrogen chloride.

a) Hãy cho biết công thức hóa học của A, X, Y.

b) Hoàn thành phương trình hóa học (*).

Trả lời

- Chất tẩy rửa phổ biến là nước Javel gồm có NaCl và NaClO

→ Hai chất tác dụng với nhau để tạo thành nước Javel là: NaOH và Cl2

- Vì A ở dạng dung dịch, Y ở dạng khí

→ A là dung dịch NaOH, Y là khí Cl2

-  Để sản xuất được hydrogen chloride cần: Cl2 và H2

- Mà Y là khí Cl2

→ X là khí H2

⇒ Vậy công thức hóa học của A, X, Y lần lượt là: NaOH, H2, Cl2

- Từ phản ứng giữa Y (Cl2) với dung dịch A (NaOH) sẽ sản xuất được hỗn hợp tẩy rửa phổ biến là nước Javel

Cl2(aq) + 2NaOH(aq) → NaCl(aq) + NaClO(aq) + H2O(l)

- Từ phản ứng kết hợp giữa X (H2) và Y (Cl2) sẽ tạo được hydrogen chloride (HCl).

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)

b) 2NaCl(aq) + 2H2O(l) → 2NaOH(aq) + H2(g) + Cl2(g) (*)

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời bài 2 trang 107 SGK Hóa 10 Cánh Diều. Đừng quên tham khảo thêm các câu hỏi trong trọn bộ Giải bài tập Hóa 10 Cánh Diều mà chúng tôi đã tổng hợp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM