Bài 2: Thông tin và dữ liệu

Bài 5 trang 17 SGK Tin học 10

Bài 5 trang 17 SGK Tin học 10

Giải bài 5 trang 17 Sách giáo khoa Tin học 10: Ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ nhị phân - tiết Thông tin và dữ liệu

Bài 4 trang 17 SGK Tin học 10

Bài 4 trang 17 SGK Tin học 10

Giải bài 4 trang 17 Sách giáo khoa Tin học 10: cách biểu diễn số nguyên, số thực trong máy tính - tiết Thông tin và dữ liệu.

Bài 3 trang 17 SGK Tin học 10

Bài 3 trang 17 SGK Tin học 10

Giải bài 3 trang 17 Sách giáo khoa Tin học 10: các kí hiệu của hệ đếm cơ số 16 - tiết Thông tin và dữ liệu

Bài 2 trang 17 SGK Tin học 10

Bài 2 trang 17 SGK Tin học 10

Giải bài 2 trang 17 Sách giáo khoa Tin học 10: phân biệt bộ mã ASCII và bộ mã Unicode - tiết Thông tin và dữ liệu