Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Bài 2: Chuyển động thẳng đều

10

Hướng dẫn làm bài 2: chuyển động thẳng đều

Bài 10 trang 15 sgk Vật lí 10

Lời giải và đáp án bài tập 10 trang 15 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 10 bài Chuyển động thẳng đều

Bài 9 trang 15 sgk Vật lí 10

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 9 trang 15 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 10

Cách giải bài 8 trang 15 sgk Vật Lý lớp 10

Xác định thời gian di chuyển của một chiếc xe theo sơ đồ đã vach ra

Hướng dẫn giải bài 7 trang 15 sgk Vật Lý lớp 10

Dựa vào những kiến thức đã được học hãy chỉ ra những câu sai trong các câu sau

Đáp án bài 6 trang 15 sgk Vật Lý lớp 10

Nêu những tính chất đặc trưng của chuyển động đều từ đố đưa ra lựa chọn đúng

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 5 trang 15 sgk

Đồ thị tọa độ và cách vẽ cũng như xác định thời gian của chuyển động thẳng đều

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 4 trang 15 sgk

Các em được làm quen và viết các công thức tính quãng đường đi và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều

Cách giải bài 3 trang 15 sgk Vật Lý lớp 10

Phát biểu thế nào là tốc độ trung bình trong vật lý mà em được học

Hướng dẫn giải bài 2 trang 15 sgk Vật Lý lớp 10

Nêu những đặc điểm nổi bật của chuyển động thẳng đều
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu