Bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn 9 tập 1 (Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ)

Xuất bản: 08/09/2020 - Tác giả: Giangdh

Trả lời câu hỏi bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần hướng dẫn soạn bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ - Cấp đội khái quát của nghĩa từ ngữ.

Hướng dẫn chi tiết trả lời bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn lớp 9 tập 1 phần trả lời câu hỏi cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, soạn bài Tổng kết về từ vựng ngắn gọn nhất giúp các em ôn tập tốt kiến thức trước khi tới lớp.

Đề bài

Vận dụng kiến thức về các kiểu cấu tạo từ tiếng Việt đã học ở lớp 6 và lớp 7 để điền từ ngữ thích hợp vào các ô trống trong sơ đồ sau. Giải thích nghĩa của những từ ngữ đó theo cách dùng từ ngữ nghĩa rộng để giải thích nghĩa của từ ngữ nghĩa hẹp. Chẳng hạn: từ đơn là từ có một tiếng. (Để giải thích nghĩa của từ đơn phải dùng một cụm từ trong đó có từ là từ có nghĩa rộng so với từ đơn) [...]

Trả lời bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn 9 tập 1

Có thể điền vào ô trống như sau

Đáp án bài 2 phần 8 trang 126 SGK Ngữ văn 9 tập 1

-------------

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi bài 2 trang 126 SGK Ngữ văn 9 tập 1 do Đọc Tài Liệu tổng hợp và biên soạn giúp các em tham khảo để soạn bài Tổng kết về từ vựng trong chương trình soạn văn 9 được tốt hơn trước khi đến lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM