Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ

Bài thơ Ông đồ viết về ai và về việc gì?

Bài thơ Ông đồ viết về ai và về việc gì?

Bài thơ Ông đồ viết về ai và về việc gì? Ai là người bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ? Đó là cảm xúc, suy nghĩ gì? Câu hỏi trang 48 SGK Ngữ Văn 7 tập 1 Cánh Diều