Bài 2: Thơ bốn chữ, năm chữ

Soạn bài Tiếng gà trưa Cánh diều

Soạn bài Tiếng gà trưa Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Tiếng gà trưa lớp 7 Cánh diều với đầy đủ gợi ý: tóm tắt nội dung, nghệ thuật, trả lời các câu hỏi bài Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh

Soạn bài Ông đồ lớp 7 Cánh diều

Soạn bài Ông đồ lớp 7 Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Ông đồ lớp 7 sách Cánh diều với đầy đủ gợi ý: tóm tắt nội dung, nghệ thuật, trả lời các câu hỏi trong bài Ông đồ - Vũ Đình Liên

Soạn bài Mẹ Cánh diều

Soạn bài Mẹ Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Mẹ lớp 7 sách Cánh diều với đầy đủ gợi ý: tóm tắt nội dung, nghệ thuật, trả lời các câu hỏi trong bài Mẹ - Đỗ Trung Lai