Bài 2 Lịch sử 6 - Cách tính thời gian trong lịch sử

giải lịch sử lớp 6 bài 2 cách tính thời gian trong lịch sử chi tiết trả lời các câu hỏi trang 7 sgk môn lịch sử 6

Bài 2 trang 7 SGK Lịch sử 6

Bài 2 trang 7 SGK Lịch sử 6

Giải bài 2 trang 7 sách giáo khoa lịch sử lớp 6, Theo em, vì sao trên tờ lịch của chúng ta lại ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch?

Bài 1 trang 7 SGK Lịch sử 6

Bài 1 trang 7 SGK Lịch sử 6

Giải bài tập 1 trang 7 Sách giáo khoa Lịch sử lớp 6, Tính khoảng cách thời gian (theo thế kỉ và theo năm) của các sự kiện ghi trên bảng ở trang 6 so với năm 2017