Mục lục bài học

Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 2: giá trị lượng giác của một cung

Bài 5 trang 148 sgk Đại số 10

Hướng dẫn lời giải và đáp án bài tập 5 trang 148 sách giáo khoa Toán đại số 10

Bài 4 trang 148 sgk đại số lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 148 SGK đại số lớp 10: Tính số đo của một góc khi biết độ lớn lượng giác của góc đó

Đáp án bài 3 trang 148 sgk đại số lớp 10

Khi đã có độ lớn chúng ta tiếp đến xác định dấu của các giá trị lượng giác

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 148 sgk

Dựa vào hàm số lượng giác và tính chất trong một tam giác để giải quyết bài toán

Bài 1 trang 148 SGK Toán đại số lớp 10

Tham khảo đáp án và hướng dẫn giải chi tiết bài 1 trang 148 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Đại số
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu