Mục lục bài học

Bài 2: Biểu đồ

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 2: biểu đồ

Cách giải bài 3 trang 118 sgk đại số lớp 10

Lập bảng cơ cấu dựa vào biểu đồ cho trước, ở đây các em làm quen với biểu đồ hình quạt

Đáp án bài 2 trang 118 sgk đại số lớp 10

Xét bảng phân bố tần suất ghép lớn đã được lập từ trước ứng dụng vào bài toán tiếp theo

Hướng dẫn giải bài 1 trang 118 sgk đại số lớp 10

Vẽ biểu đồ dạng hình cột và đường gấp khúc tần suất tìm được qua mỗi bài toán
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu