Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

  • Giải Toán 10
10

Hướng dẫn làm bài 2: phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Bài 8 trang 63 sgk Đại số 10

Hướng dẫn cách giải bài 8 trang 63 sách giáo khoa Toán đại số 10: Xác định m để phương trình có một nghiệm gấp ba nghiệm kia ...

Bài 7 trang 63 sgk Đại số 10

Đáp án bài 7 trang 63 sách giáo khoa môn Toán lớp 10 phần Đại số

Bài 6 trang 62 sgk Toán 10

Hướng dẫn giải và đáp án bài 6 trang 62 sách giáo khoa toán đại số lớp 10

Hướng dẫn 5 trang 62 sgk đại số lớp 10

Để giải những bài toán ở dạng cơ bản một cách nhanh nhất chúng ta làm quen với việc giải phương trình bằng máy tính bỏ túi

Cách giải bài 4 trang 62 sgk đại số lớp 10

Giải phương trình và hệ phương trình qua những bài toán luyện tập nhằm nâng cao kỹ năng

Hướng dán làm bài 3 trang 62 sgk đại số lớp 10

Chúng ta giải các bài toán đố từ điều kiện cho trước của đề bài

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10

Một dạng toán mới được giới thiệu là giải và biện luận phương trình theo tham số

Bài 1 trang 62 sgk Toán đại số 10

Lời giải gợi ý và đáp án chi tiết bài 1 trang 62 sách giáo khoa Toán học lớp 9 phần Đại số
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu