Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 5 trang 45 sgk Hình học 10

Bài 5 trang 45 sgk Hình học 10

Hướng dẫn giải bài 5 trang 45 sách giáo khoa Toán hình lớp 10 : Tính góc giữa hai vectơ a và b trong các trường hợp sau ...

X