Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài C2 trang 60 sgk Vật lí lớp 6

Bài C2 trang 60 sgk Vật lí lớp 6

Hướng dẫn cách làm và đáp án giải bài tập câu hỏi C2 trang 60 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6: có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh?

X