Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 1 trang 89 SGK Sử 7

Bài 1 trang 89 SGK Sử 7

Giải bài 1 trang 89 SGK Lịch Sử 7. Những ý chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1424 - 1426.

Bài 2 trang 89 SGK Sử 7

Bài 2 trang 89 SGK Sử 7

Giải bài 2 trang 89 SGK Lịch Sử 7. Những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426