Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 2 trang 98 SGK Sử 8

Bài 2 trang 98 SGK Sử 8

Giải bài 2 trang 98 SGK Lịch Sử 8. Tham vọng mới mang phạm vi ảnh hưởng của phát xít Nhật được thực hiện như thế nào?

Bài 1 trang 98 SGK Sử 8

Bài 1 trang 98 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 98 SGK Lịch Sử 8. Nhật Bản trở thành một cường quốc duy nhất ở châu Á được các nước lớn, trong đó có Mĩ thừa nhận.

Câu hỏi bài 19 trang 98 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 19 trang 98 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 19 trang 98 sgk Lịch Sử 8. Giới cầm quyền Nhật Bản tăng cường chính sách quân sự hóa đất nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài.

Câu hỏi bài 19 trang 97 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 19 trang 97 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 19 trang 97 sgk Lịch Sử 8. Sau Chiến tranh thế giưới thứ nhất, Nhật Bản là nước thứ hai (sau Mĩ) thu được nhiều lợi nhuận