Bài 19: Địa hình với tác động của nội, ngoại lực

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài 2 trang 69 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Nêu một số ví dụ về cảnh quan tự nhiên của Việt Nam thể hiện rõ các dạng địa hình chịu tác động của ngoại lực?

Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài 1 trang 69 Sách giáo khoa Địa lí lớp 8, Chọn trong sách giáo khoa Địa lí 8 ba cảnh quan tự nhiên thể hiện các dạng địa hình khác nhau và nêu những yếu tố tự nhiên chính tác động tại nên các cảnh quan trong ảnh?