Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài C1 trang 58 sgk Vật lí 6

Bài C1 trang 58 sgk Vật lí 6

Đáp án giải câu hỏi bài tập C1 trang 58 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tại sao quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại sau khi bị hơ nóng ?

X