Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bài 3 trang 95 SGK Sử 8

Bài 3 trang 95 SGK Sử 8

Giải bài 3 trang 95 SGK Lịch Sử 8. Chính sách mới đã ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ

Bài 2 trang 95 SGK Sử 8

Bài 2 trang 95 SGK Sử 8

Giải bài 2 trang 95 SGK Lịch Sử 8. Chính sách mới của Ru-dơ-ven đã giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi các ngành kinh tế - tài chính Mĩ

Bài 1 trang 95 SGK Sử 8

Bài 1 trang 95 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 95 SGK Lịch Sử 8. Sự phồn vinh của kinh tế Mĩ được thể hiện ở mức tăng trưởng cao của các ngành kinh tế

Câu hỏi bài 18 trang 95 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 18 trang 95 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 18 trang 95 sgk Lịch Sử 8. Gánh nặng cuộc khủng hoảng ở Mĩ chủ yếu đè lên vai tầng lớp những người lao động

Câu hỏi bài 18 trang 94 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 18 trang 94 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 18 trang 94 sgk Lịch Sử 8. Tuy có nền kinh tế phát triển sau chiến tranh nhưng nước Mĩ lại có sự phân hóa giai cấp giàu nghèo