Bài 18 Hóa học 12 - Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

giải hóa học lớp 12 bài 18 tính chất của kim loại. dãy điện hóa của kim loại chi tiết trả lời các câu hỏi trang 88 và 89 sgk môn hóa học 12

Bài 6 trang 89 sgk Hóa 12

Bài 6 trang 89 sgk Hóa 12

Giải bài 6 trang 89 sách giáo khoa Hóa học lớp 12: Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe (trong đó số mol Al gấp đôi Fe) vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M.

X