Bài 17: Tim và mạch máu

Bài 4 trang 57 sgk Sinh 8

Bài 4 trang 57 sgk Sinh 8

Giải bài 4 trang 57 sgk Sinh học 8. Bằng kiến thức Sinh 8 đã học, so sánh nhịp đập của tim ở các trạng thái và lý giải.

Bài 2 trang 57 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 57 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 57 sgk Sinh học 8. Áp dụng kiến thức Sinh 8 đã học, xác định động mạch và tĩnh mạch trên cổ tay (bắt mạch).

Câu hỏi bài 17 trang 54 sgk Sinh 8

Câu hỏi bài 17 trang 54 sgk Sinh 8

Trả lời câu hỏi bài 17 trang 54 sgk Sinh học 8. Áp dụng kiến thức Sinh 8 đã học, quan sát hình, lập bảng và giải thích cấu tạo hệ tuần hoàn.