Bài 16 vật lý 6 - Ròng rọc

Giải vật lý lớp 6 bài 16 Ròng rọc chi tiết trả lời các câu hỏi trang 50 đến 52 SGK môn vật lý 6.

Bài C7 trang 52 sgk Vật lí 6

Bài C7 trang 52 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C7 trang 52 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi hơn về lực ?

Bài C5 trang 52 sgk Vật lí 6

Bài C5 trang 52 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài C5 trang 52 sách giáo khoa môn Vật Lí lớp 6 : Tìm những thí dụ về ròng rọc.

Bài C4 trang 52 SGK Vật lí 6

Bài C4 trang 52 SGK Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C4 trang 52 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ...

Bài C3 trang 52 sgk Vật lí 6

Bài C3 trang 52 sgk Vật lí 6

Giải bài tập C3 trang 52 sách giáo khoa Vật lí lớp 6 : So sánh chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định ...

Bài C1 trang 50 sgk Vật lí 6

Bài C1 trang 50 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải bài tập C1 trang 50 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 6 : Mô tả các ròng rọc vẽ ở hình 16.2.

X