Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bài 2 trang 86 SGK Sử 8

Bài 2 trang 86 SGK Sử 8

Giải bài 2 trang 86 SGK Lịch Sử 8. Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt. Công cuộc tập thể hóa nông nghiệp được hoàn thành.

Bài 1 trang 86 SGK Sử 8

Bài 1 trang 86 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 86 SGK Lịch Sử 8. Chính sách kinh tế mới thực hiện bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực, thay bằng thuế lương thực

Câu hỏi bài 16 trang 86 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 16 trang 86 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 16 trang 86 sgk Lịch Sử 8. Những thành tựu về văn hóa – giáo dục của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội

Câu hỏi bài 16 trang 85 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 16 trang 85 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 16 trang 85 sgk Lịch Sử 8. Cùng với nhiệm vụ công nghiệp hóa, nhân dán Liên Xô tiến hành cải tạo nền nông nghiệp, thu hút đông đảo nông dân tham gia các nông trang tập thể.

Câu hỏi bài 16 trang 84 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 16 trang 84 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 16 trang 84 sgk Lịch Sử 8. Chính sách kinh tế mới tạo cơ sở kinh tế, chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu hỏi bài 16 trang 83 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 16 trang 83 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 16 trang 83 sgk Lịch Sử 8. Sự quyết tâm của Đảng Bôn-se-vích và nhân dân nước Nga để đưa nước Nga sớm thoát khỏi khủng hoảng sau chiến tranh