Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Bài 1 trang 81 SGK Công nghệ 11

Bài 1 trang 81 SGK Công nghệ 11

Giải bài 1 trang 81 SGK Công nghệ 11 với nội dung trình bày bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc

Bài 3 trang 81 SGK Công nghệ 11

Bài 3 trang 81 SGK Công nghệ 11

Giải bài 3 trang 81 SGK Công nghệ 11 với nội dung trình bày bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp....

Bài 4 trang 81 SGK Công nghệ 11

Bài 4 trang 81 SGK Công nghệ 11

Giải bài 4 trang 81 SGK Công nghệ 11 với nội dung nêu trình bày bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi....