Bài 154 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

Bài 154 trang 59 sgk Toán 6 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 154 trang 59 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Lời giải bài 154 trang 59 sgk Toán 6 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 bài 18 chương 1 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập bội chung nhỏ nhất khác.

Đề bài 154 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

Học sinh lớp \(6C\) khi xếp hàng \(2\), hàng \(3\), hàng \(4\), hàng \(8\) đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ \(35\) đến \(60\). Tính số học sinh lớp 6C.

» Bài tập trước: Bài 153 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 154 trang 59 sgk Toán 6 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Số học sinh của lớp 6C chính là bội chung của các số 2,3,4,8.

Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN

Để tìm bội chung của các số đã cho ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 154 trang 59 SGK Toán 6 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Vì khi học sinh lớp 6C xếp hàng \(2\), hàng \(3\), hàng \(4\), hàng \(8\) đều đủ hàng có nghĩa là số học sinh ấy là bội chung của \(2, 3, 4, 8\).

\(BCNN(2, 3, 4, 8) = 24\). Mỗi bội của \(24\) cũng là một bội chung của \(2, 3, 4, 8\). Vì số học sinh của lớp \(6C\) trong khoảng \(35\) đến \(60\) nên ta phải chọn bội của \(24\) thỏa mãn điều kiện này. Đó là \(24 . 2 = 48\).

Vậy lớp 6C có \(48\) học sinh. 

» Bài tập tiếp theo: Bài 155 trang 59 SGK Toán 6 tập 1

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 154 trang 59 sgk toán 8 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top