Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Bài 3 trang 50 sgk Sinh 8

Bài 3 trang 50 sgk Sinh 8

Giải bài 3 trang 50 sgk Sinh học 8. Thiết lập sơ đồ quan hệ cho và nhận máu của các thành viên trong gia đình.

Bài 2 trang 50 sgk Sinh 8

Bài 2 trang 50 sgk Sinh 8

Giải bài 2 trang 50 sgk Sinh học 8. Áp dụng các kiến thức sinh 8 đã học, tự xử lí vết thương chảy máu đúng cách và an toàn.