Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Bài 4 trang 82 SGK Sử 8

Bài 4 trang 82 SGK Sử 8

Giải bài 4 trang 82 SGK Lịch Sử 8. Cách mạng tháng Mười Nga đưa đến việc thành lập Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và thế giới.

Bài 3 trang 82 SGK Sử 8

Bài 3 trang 82 SGK Sử 8

Giải bài 3 trang 82 SGK Lịch Sử 8. Công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết sau thắng lợi của cách mạng

Bài 2 trang 82 SGK Sử 8

Bài 2 trang 82 SGK Sử 8

Giải bài 2 trang 82 SGK Lịch Sử 8. Toàn cảnh Cách mạng tháng Mười Nga qua các sự kiện tiêu biểu

Bài 1 trang 82 SGK Sử 8

Bài 1 trang 82 SGK Sử 8

Giải bài 1 trang 82 SGK Lịch Sử 8. Cuộc cách mạng thứ nhất bùng nổ tháng Hai 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn cách tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

Câu hỏi bài 15 trang 81 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 15 trang 81 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 15 trang 81 sgk Lịch Sử 8. Nhân dân Xô-viết bảo vệ được thành quả cách mạng nhờ vào sức mạnh và sự ủng hộ của toàn dân

Câu hỏi bài 15 trang 80 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 15 trang 80 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 15 trang 80 sgk Lịch Sử 8. Nội dung “Sắc lệnh hòa bình”, “Sắc lệnh ruộng đất” và những quyền lợi của nhân dân

Câu hỏi bài 15 trang 78 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 15 trang 78 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 15 trang 78 sgk Lịch Sử 8. Cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat khiên chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.

Câu hỏi bài 15 trang 76 sgk Sử 8

Câu hỏi bài 15 trang 76 sgk Sử 8

Giải câu hỏi bài 15 trang 76 sgk Lịch Sử 8. Mâu thuẫn xã hội gay gắt, phong trào đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng, phản đối chiến tranh lên cao.