Bài 14 vật lý 6 - Mặt phẳng nghiêng

Giải vật lý lớp 6 bài 14 Mặt phẳng nghiêng chi tiết trả lời các câu hỏi trang 45 SGK môn vật lý 6

Bài C2 trang 45 sgk Vật lí lớp 6

Bài C2 trang 45 sgk Vật lí lớp 6

Hướng dẫn giải đáp án câu hỏi bài tập C2 trang 45 sách giáo khoa Vật lí lớp 6: Làm giảm độ của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào?

X